Program pro vánoční koncerty 2015

Braný – Pastorela Mozart – Malá noční hudba Haendel – Lascia cio pianga  /zpěv R.Heraltová / Dvořák – Serenáda pro smyčce / 1.a 3.věta / Šostakovič – Romance Zámečník – Koledy / výběr / Franck – Panis Angelicus Ducháč – Šťastné Vánoce Berlin – Bílé Vánoce