Orchestr zahájil své působení v roce 1995 pod vedením umělecké vedoucí Markéty Melčákové, učitelky houslí. Jádro dvacetičlenného souboru tvoří bývalí i současní žáci spolu s pedagogy ZUŠ a studenty Janáčkovy konzervatoře.

Repertoár KOK tvoří komorní skladby od baroka až po hudbu současnou. Koncertní činnost se odvíjí převážně v severomoravském regionu, ale zahrnuje i několik vystoupení v zahraničí, např. společné vystoupení s Pěveckým sdružením Kopřivnice v Itálii a Francii. Společně jsme také nahráli CD pod názvem „Hudba v chrámu sv. Bartoloměje“. Orchestr spolupracuje též se sborem Ondráš z Nového Jičína a četnými sólisty (housle, kontrabas, klavír, klarinet, hoboj, harfa, zpěv … ). V minulosti uskutečnil řadu koncertů pro žáky ZŠ a též koncerty charitativní.

V letech 2008, 2009 a naposledy v roce 2016 se KOK zúčastnil projektu „Jablúčko a sakura“ s japonskou klavíristkou Yukiko Sawa a zpěvačkou Nao Higano. V roce 2009 se zapojil do projektu Čro3 Vltava pro amatérské soubory (www.rozhlas.cz/rampa).

Od roku 2009 do roku 2012 se zúčastňoval podzimního festivalu neprofesionálních souborů „Setkání“ v Olomouci. V roce 2016 se poprvé zúčastnil Národního festivalu neprofesionálních symfonických a komorních těles. V roce 2017 organizoval tento festival v Příboře, kam se v roce 2019 festival opět vrátil. V roce 2018 vystoupil orchestr  v rámci tohoto festivalu na zámku ve Slavkově u Brna.

Zkoušky orchestru se konají každý pátek v podvečer v ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici pod taktovkou současného dirigenta Petra Lichnovského, absolventa dirigování na brněnské JAMU.

Orchestr je otevřen novým členům z řad amatérských i profesionálních muzikantů.

Aktuality o orchestru a jeho koncertech lze nalézt na https://www.facebook.com/ChamberOrchestraKoprivnice

nebo na https://www.youtube.com/results?search_query=komorni+orchestr+koprivnice